Литовская Свастика Žvaigždikis

Литовская Свастика Žvaigždikis

Сообщение Олег Гуцуляк 19 фев 2010, 22:17

Žvaigždikis (Žvaigždystis, Žvaigždukas, Švaistikas) – Žvaigždžių dievaitis, galingas šviesos dievas, kuris reikiamu momentu teikė šviesą javams, žolei ir gyvuliams.

Žvaigždikas turėjęs žmoną, dangaus sužadėtinę, žvaigždžių deivę Žvaigždunką. Abu jie buvo žvaigždžių valdytojai.

Prūsų žodis „zvaigsteks“, reiškia šviesą, jis giminiškas su graikų „Febas|Febus“, lietuvių „žvaizde“ (vėlesne „žvaigžde“), latvių „zvaigzne“, slavų „zvezda“. Dievas Žvaigstikas, jeigu ir netolygus graikų dievui Febui, yra su juo bendros kilmės: ir pirmasis, ir antrasis išvesti iš indoeuropietiško žodžio „ghvoigvos“ – šviesa.

Vinkšnynės piliakalnyje buvęs užkeiktas karalaitis Žvaigždikis, kuris neprisileisdavęs krikščionių – į jų pastatytus kryžius trenkdavęs Perkūnas. Kitur sakoma, kad Žvaigždikio šventykla esanti užlieta ežero dugne ir iš ten žyniai keršija krikščionims. Dar kalbama, kad Žvaigždikis turėjęs kalaviją, kuriuo galėjęs užkariauti visą pasaulį, bet jį pavogusi ragana.

Legendos
Žvaigždikio vardas išliko ir archainiuose užkalbėjimuose nuo gyvatės, kuriuose jis vaizduojamas raiteliu: „Jojo Švaistikas per lygų lauką, per žalią girią. Jo žirgas koja gyvatę pamynė, per vidurį sutrynė. Gyvatė raitosi, aplink kojas vyniojasi, aukščiau kulno žirgą kanda, žirgui žaizdą daro, žirgo kraują nuodija. Žirgas žvengia, šventam Švaistikui skundžiasi. Švaistikas nuo žirgo nusėda, gyvatei kalba: “Aš tavi užgavau, tu mani užgavai. Atlaisk man, dovanok man, ir aš tau atlaidžiu, dovanoju. Per Švaistiko žodžius dovanok (sakomas ligonio vardas), atlaisk, kaip jis tavi gyvų atlaido".

Baltų dievų sąrašai. Prūsų dievai: dangus - OKOPIRMS, saulė - SVAIXTIX, jūra - AUTRIMPS, upės - POTRIMPS, ir t.t., požemio karalystė - PEKOLS;
Vladimir Toporov "Baltų mitologijos ir ritualo tyrimai"

ŠVAISTIKAS, prūsų dievo vardas: Jo vardas lietuviškai būtų švaistìkas K.Būg.
Lietuvių kalbos žodynas

Prūsų SWAYXTIX, Lietuvių ZVAIGŽDIKAS - šviesos dievas dažnai vaizduojamas kaip vytis su kardu.
Teodoras Narbutas "Lietuvių tautos istorija"
(tai pat skaityti S.Daukantą)

ŽVAIGŽDIKIS, laimingiausias žmogus:
Išliko legenda, kad jie gimė paženklinti žvaigžde – žvaigždikiais E.Miež.
Lietuvių kalbos žodynas
All this has happened before. All this will happen again - Всё это было прежде, и повторится вновь.
So Say We All - И Это Наше Слово.
Pro Aris et Focis : За алтари и очаги!
http://falangeoriental.blogspot.com
Аватара пользователя
Олег Гуцуляк

 
Сообщений: 3950
Зарегистрирован: 31 окт 2009, 01:22
Откуда: Ивано-Франковск, Галиция, Украина

Re: Литовская Свастика Žvaigždikis

Сообщение Олег Гуцуляк 19 фев 2010, 22:19

Žvaigždikis (Žvaigždystis, Žvaigždukas, Švaistikas) - Star god, mighty god of light, which provided light at the appropriate time for cereals, grass for livestock.

Žvaigždikas had a wife, fiancée of heaven, goddess of the stars Žvaigždunką. Both were stars of the governors.

Prussian word 'zvaigsteks "for light, he allied with the Greek" Febas | Lyon, "Lithuanian" žvaizde "(later" Star "), Latvian" Star, "Slavic" Zvezda ". Žvaigstikas God, if uneven, and the Greek god of Lyon, is with him a common origin: both the first and second derived from the Indo-European word "ghvoigvos - light.

Vinkšnynės mound former užkeiktas prince Žvaigždikis that neprisileisdavęs Christian - into their set with a cross trenkdavęs thunder. Elsewhere, states that Žvaigždikio temple located at the bottom of the lake was flooded, and then revenge Christian priests. Another said that Žvaigždikis had a sword that could conquer the whole world, but it pavogusi witch.

Legends
Žvaigždikio name remained archaic and incantations from the snakes, which he depicts a rider: "JoJo Švaistikas a smooth field, the green trees. His horse pamynė foot snake in the middle sutrynė. Snake roll around vyniojasi feet above the heel horse bites, wounds in the horse does horse blood poisoning. Horse snicker, šventam Švaistikui complain. Švaistikas from the deposition of the horse, snake language: "I'm Tavis Shrove Tuesday, Shrove Tuesday mani you. Atlaisk me bestow me, and I have more lenient, donations. During Švaistiko words bestow (says a patient's name), atlaisk as he Tavis live pardons.

Of white lists of the gods. Prussian gods: the sky - OKOPIRMS, the sun - SVAIXTIX, Sea - AUTRIMPS the river - POTRIMPS, etc., underworld - PEKOLS;
Vladimir Toporov "Baltic mythology and ritual studies"

ŠVAISTIKAS, Prussian name of God: His name is Lithuanian, K. švaistìkas Bug.
Lithuanian dictionary

SWAYXTIX Prussian, Lithuanian ZVAIGŽDIKAS - the god of light is often portrayed as catching up with the sword.
Theodore Narbutas "Lithuanian people of history"
(also read Daukanto)

ŽVAIGŽDIKIS, happiest man:
Has remained a legend that they were born to bear the star - žvaigždikiais E. Barley.
Lithuanian dictionary
All this has happened before. All this will happen again - Всё это было прежде, и повторится вновь.
So Say We All - И Это Наше Слово.
Pro Aris et Focis : За алтари и очаги!
http://falangeoriental.blogspot.com
Аватара пользователя
Олег Гуцуляк

 
Сообщений: 3950
Зарегистрирован: 31 окт 2009, 01:22
Откуда: Ивано-Франковск, Галиция, Украина


Вернуться в Традиция и История


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron